Історія

Засновник Інститута – Георгій Євгенович Пухов, відомий вчений у галузі теоретичної електротехніки, енергетики, математичного моделювання та обчислювальної техніки, народився 23 серпня 1916 року у м. Сарапуль (Удмуртія). Закінчив з відзнакою Томський індустріальний інститут (1940) і був зарахований до аспірантури при кафедрі електронних мереж та систем. Навчання в аспірантурі було перерване службою в армії у роки Вітчизняної війни. Після тяжкого поранення у боях під Москвою у 1942 р. повернувся до аспірантури, успішно захистив кандидатську дисертацію (1944) та включився до роботи по підготовці інженерних кадрів та вирішенню науково-технічних завдань по відновленню народного господарства.

Сорок років (з 1958 р.) творчої та науково-організаційної діяльності Г.Є.Пухова пов'язано з Національною Академією наук України. Багато сил і енергії віддав Г.Є.Пухов організації і пропаганді науки, знаходячись на посту директора створеного їм Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України (1981-1988 р.р.), академіка-секретаря відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (1978-1988 р.р.). Г.Є.Пухов розробив теоретичні основи діакоптичних методів в електротехніці і моделюванні, розвинув теорію операційних методів аналізу і синтезу нелінійних систем, сформулював принцип квазіаналогій і розробив теорію квазіаналогового моделювання. Г.Є.Пухов був одним з творців сучасної електротехніки і визнаним главою наукової школи електронного моделювання. Він автор понад 600 наукових праць, 29 монографій, 150 свідоцтв на винаходи. За 50 років педагогічної роботи Г.Є.Пухов виховав більш як ЗО докторів і 160 кандидатів наук. Активна наукова- педагогічна діяльність Г.Є.Пухова продовжувалась до останнього дня його життя. Він був головним редактором між- народного науково-технічного журналу «Злектронное моделирование», який заснував у 1979 р, був головою Наукової ради НАН України з комплексної проблеми «Теоретична електротехніка і моделювання», членом спеціалізо- ваних рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Творчий внесок академіка НАНУ Г.Є. Пухова у розвиток науки високо оцінений: йому присуджено Державну премію України у галузі науки і техніки, премію НАН України ім. С.О.Лебедєва, звання Заслуженого діяча науки і техніки України, нагороджено багатьма орденами і медалями.

Помер Георгій Євгенович Пухов З серпня 1998 р.