Приорітетні напрямки розробок


Основною задачею діяльності Інституту є проведення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі фізико-технічних проблем енергетики. Пріоритетні напрямки наукових досліджень та практичних розробок:

 • розвиток теорії та розробка нових методів і засобів математичного і комп‘ютерного моделювання;
 • моделювання динамічних систем;
 • розробка систем інформаційного забезпечення в задачах управління;
 • моделювання економічних процесів в галузях народного господарства;
 • розробка методів управління енергопередавальними компаніями, зокрема, теоретико-ігрових;
 • протиаварійної автоматики електроенергетичних систем;
 • створення систем діагностики, зокрема, УЗД діагностики оптично непрозорих середовищ, виявлення пошкоджень трубопроводів, тощо;
 • розробка методів моделювання малих теплоенергетичних систем;
 • моніторинг та аналіз екологічного стану промислових підприємств;
 • розробка та створення тренажерних систем;
 • розробка геоінформаційних систем;
 • розробка систем інформаційного захисту;
 • створення ефективних алгоритмів паралельних обчислень;
 • розробка спеціалізованих засобів обчислювальної техніки.