ПРО НАШІ КУРСИ

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

  • Практикум з дистанційного формування у докторів філософії термінологічної компетентності з англійської мови професійного спрямування. Частина 1. [Елемент системи дистанційного навчання] : навч. посіб. для практ. занять для док. філос. зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» / ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАНУ; уклад.: В.О. Гурєєв В.О., С.С. Коломієць, Л.В. Гурєєва, Н.А. Козьміна. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,48 Мбайт). – Київ : ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАНУ, 2020.
  • Практикум з дистанційного формування у докторів філософії термінологічної компетентності з англійської мови професійного спрямування. Частина 2. [Елемент системи дистанційного навчання] : навч. посіб. для практ. занять для док. філос. зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» / ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАНУ; уклад.: В.О. Гурєєв В.О., Л.В. Гурєєва, В.В. Чмель. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,48 Мбайт). – Київ : ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАНУ, 2020.
Подписка на <h12>ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ RSS